Εξειδικευμένα Προγράμματα - plan-c.institute
Εξειδικευμένα Προγράμματα

Δυσλεξίας Davis®

 

Η μέθοδος Davis® είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος που εφαρμόζεται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την άδεια από την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που φέρουν την επωνυμία Davis® μπορούν να παρέχονται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την άδεια από την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis.

 

 

 

 

 

Αυτισμού Davis®

 

 

Η νέα μέθοδος που εφαρμόζεται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την άδεια από την Διεθνή Ένωση Αυτισμού Davis®. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Ο όρος "Προσέγγιση Αυτισμού Davis®" προστατεύεται νομικά από τον Ronald D. Davis. Η εμπορική χρήση αυτού του σήματος για τον προσδιορισμό εκπαιδευτικών, καθοδηγητικών ή θεραπευτικών υπηρεσιών απαιτεί τη χορήγηση άδειας από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.