Συμβουλευτική

Απαραίτητη προυπόθεση για την επιτυχή έκβαση των Υπηρεσιών μας είναι η ομαλή συνεργασία και η εκπαίδευση των γονέων. Επειδή το παιδί χρειάζεται πρωτίστως επαρκείς γονείς, οφείλουμε να τους παρέχουμε τις απαντήσεις στο "γιατί κάνουμε τι".

 

Εδώ οι γονείς συμμετέχουν και δεν αποτελούν παρατηρητές!

 

 

Με την εκπαίδευση των γονέων επιταχύνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, γλιτώνοντας χρόνο και κόπο, ικανοποιούνται και οι γονείς και τα παιδιά, αφού οι γονείς νιώθουν ότι προσφέρουν ενεργά και τα παιδιά ότι ασχολούνται μαζί οι γονείς τους, σωστά και λειτουργικά. 

 

Η συμβουλευτική αναφέρεται σε μία διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το σύμβουλο/ψυχολόγο μέσω της οποίας προσεγγίζονται θέματα που απασχολούν το άτομο και τα οποία μπορεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή να το κάνουν να δυσλειτουργεί. Παρέχει ένα ασφαλές πεδίο μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί να εκφράσει και να διερευνήσει θέματα που δύσκολα θα «άνοιγε» υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αλλαγής, απόκτησης μεγαλύτερης αυτογνωσίας και καλύτερης διαχείρισης θεμάτων σε ενδο και διαπροσωπικό επίπεδο.