Αυτισμός - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Ερωτήσεις όπως, "τι είναι αυτισμός" ή "γιατί αυξάνεται το φαινόμενο του αυτισμού", ή "τι προκαλεί τον αυτισμό" είναι αρκετά συνηθισμένες και η αλήθεια είναι ότι, ακόμα και να δώσουμε μία απάντηση σε αυτές, δεν σημαίνει ότι θα βρούμε και τη λύση στο παγκόσμιο αυτό φαινόμενο.

 

Οι πρωτεργάτες ερευνητές του αυτισμού, Χανς Άσπεργκερ και Λέο Κάνερ, οι οποίοι έβγαλαν τα συμπεράσματά τους παρατηρώντας παιδιά είπαν ότι είναι μία "πρώιμη δια-ταραχή στην ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας μέσα στην οποία το παιδί αποτυγχάνει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες".

 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία κατα-τάσσουν τον αυτισμό σαν μία "διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος". Συμφωνούν ότι τα αυτιστικά άτομα μοιράζονται κάποια κοινά ελλείμματα, γνωστά ως η "τριάδα των ελλειμμάτων". Αυτά είναι:

 

                                                                                                                                                      

1. Δυσκολία στην επικοινωνία

Τα άτομα ίσως έχουν δυσκολίες με τη γλώσσα τόσο σε λεκτικό όσο και σε μη-λεκτικό επίπεδο και παίρνουν όσα πράγματα λένε οι άλλοι κυριολεκτικά.

 

 • Μη επαρκής κατανόηση στη σημασία των κοινών χειρονομιών, εκφρά-σεων προσώπου ή τόνου φωνής
 • Ασυνήθιστα πρότυπα λεκτικής επικοινωνίας
 • Ηχολαλία (επανάληψη όσων έχουν μόλις ειπωθεί)
 • Δημιουργία λέξεων
 • Δυσκολία με το «εγώ» και το «εσύ»
 • Ακατάλληλος τόνος φωνής
 • Έλλειψη εκφράσεων προσώπου και χειρονομιών

                                                                           

2. Δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση

Τα αυτιστικά άτομα ίσως δυσκολεύονται να ερμηνεύουν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων καθώς και να εκφράζουν τα δικά τους.

 

 • Δεν δείχνουν προσοχή στους άλλους
 • Φαίνονται απόμακροι χωρίς να δείχνουν ενδιαφέρον
 • Φαίνονται μόνοι και αποτραβηγμένοι
 • Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά
 • Έλλειψη κατανόησης για το τι είναι «φίλος» και τι «ξένος»
 • Δυσκολία στο να κάνουν φιλίες και να τις διατηρούν

 

                                                                        

3. Δυσκολία στην Κοινωνική Φαντασία

 

Η κοινωνική φαντασία είναι αυτή που μας επιτρέπει να κατανοούμε και να προ-βλέπουμε α τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων, να βγάζουμε νόημα των αφηρημένων εννοιών και να φανταζόμαστε καταστάσεις έξω από την καθημερινή μας ρουτίνα. Για το μη αυτιστικό παιδί αυτές οι δεξιότητες εξελίσσονται με φυσικό τρόπο μέσα από την διαδικασία ανάπτυξής του. Τα αυτιστικά άτομα, όμως, δεν υφίστανται με τον ίδιο αρ-μονικό τρόπο την παιδική τους ανάπτυξη, όπως κάνουν τα μη αυτιστικά άτομα ομολο-γουμένως. Μπορεί να έχουν εξαιρετική ανάπτυξη σε έναν συγκεκριμένη τομέα ενώ να υστερούν σημαντικά σε έναν άλλον.

 

 • Δυσκολίες με την φαντασία
 • Δυσκολίες στην ανάπτυξη συμβολικού παιχνιδιού
 • Κυριολεκτική κατανόηση της γλώσσας, για παράδειγμα σε εκφράσεις όπως «βρέχει καρέκλες»
 • Δυσκολίες στην πρόβλεψη γεγονότων ή ενεργειών

           

Μάθετε περισσότερα για την Προσέγγιση Αυτισμού Davis®

 

Ο όρος "Προσέγγιση Αυτισμού Davis®" προστατεύεται νομικά από τον Ronald D. Davis. Η εμπορική χρήση αυτού του σήματος για τον προσδιορισμό εκπαιδευτικών, καθοδηγητικών ή θεραπευτικών υπηρεσιών απαιτεί τη χορήγηση άδειας από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.