Πρόγραμμα Κυριαρχίας των Μαθηματικών Davis®

Το Πρόγραμμα Κυριαρχίας Μαθηματικών Davis® παρέχει τα κατάλληλα μαθησιακά εργαλεία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στα μαθηματικά. Συνήθως αυτές οι δυσκολίες αποκαλούνται ως "Δυσαριθμησία" και πολλές φορές συνδέονται με δυσλεξικά συμπτώματα καθώς και με χαρακτηριστικά Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

 

Το Πρόγραμμα Μαθηματικών Davis® εισχωρεί στην ρίζα αυτών των δυσκολιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κατανόηση των προβλημάτων και την κατάκτηση των εννοιών στα μαθηματικά, όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν πιάνουν.

 

Η σκέψη με εικόνες συχνά προκαλεί σύγχυση, όταν υπάρχουν σύμβολα και αριθμοί που αντιστοιχούν σε μαθηματικές πράξεις. Όταν όμως κυριαρχηθούν οι θεμελιώδεις έννοιες για την κατανόηση των μαθηματικών, τότε η κατάκτηση των μαθηματικών γίνεται πιο εύκολη.

 

Το πρώτο βήμα

Όπως και στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®, το πρώτο βήμα ισχύει και για το Πρόγραμμα Κυριαρχίας των Μαθηματικών. Είναι να δώσει την ικανότητα στα παιδιά και τους ενήλικες να ελέγξουν την προσοχή τους. Μόλις οι μαθητές βεβαιωθούν ότι οι αντιλήψεις τους είναι ακριβείς, μπορούν να λύσουν οποιαδήποτε σύγχυση στα μαθηματικά, μέσα από μεθόδους που εναρμονίζονται με την δημιουργικότητά τους.

 

Πόσο διαρκεί

Η διάρκεια του Προγράμματος Κυριαρχίας των Μαθηματικών Davis® ποικίλει και εξαρτάται από τις ανάγκες του ατόμου. Συνήθως ο Σύμβουλος θα σχεδιάσει 5-8 ημέρες. Λιγότερος χρόνος θα χρειαστεί φυσικά αν το άτομο έχει ήδη ολοκληρώσει το βασικό Πρόγραμμα Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®.

 

Τι περιλαμβάνει

 • Θεμελιώδεις έννοιες για την κατανόηση και την κατάκτηση των μαθηματικών
 • Αριθμούς, ψηφία, ποσότητες
 • Αξία της θέσης
 • Αριθμητικές πράξεις
 • Κλάσματα και δεκαδικούς
 • Κατανόηση προβλημάτων στα μαθηματικά
 • Γνώση μαθηματικών πράξεων όπως πρόσθεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση
 • Λέγοντας την ώρα ή διατηρώντας τον χρόνο
 • Ανάγνωση ή χρήση ημερολογίου
 • Συναλλαγές
 • Αλληλουχία και λογική/μηχανισμός

 

Βασική Περίληψη του Προγράμματος Κυριαρχίας των Μαθηματικών

 • Αξιολόγηση Αντιληπτικής Ικανότητας και Συνέντευξη Προφίλ Χαρακτηριστικών
 • Αγωγή Συμβουλευτικού Προσανατολισμού
 • Κυριαρχία των βασικών συμβόλων, αν χρειάζεται
 • Εισαγωγή στην Κυριαρχία των Συμβόλων Davis®
 • Κυριαρχία των εννοιών που καλύπτουν τα μαθηματικά: αλλαγή, αιτία- αποτέλεσμα, συνέπεια, χρόνος, αλληλουχία, τάξη-αταξία
 • Ασκήσεις Μαθηματικών Davis®: 12 ασκήσεις οι οποίες γρήγορα οδηγούν στην κατάκτηση της διαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου τους δεκαδικούς.
 • Κυριαρχία στα σύμβολα με τις Λέξεις Εναύσματα στα Προβλήματα Μαθηματικών
 • Κατανόηση στην ανάγνωση των  προβλημάτων, αν χρειάζεται
 • Κυριαρχία στα σύμβολα σε λέξεις κλειδιά των μαθηματικών
 • Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων
 • Υποστηρικτική καθοδήγηση για δασκάλους, γονείς και βοηθούς.

 

Κων/νος Π. Πολυχρόνης

Ειδικός Παιδαγωγός

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Δυσλεξίας & Αυτισμού Davis®

Διευθυντής Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Plan-C Αθήνας

 

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που φέρουν την επωνυμία Davis®,ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ DAVIS®, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ DAVIS®, και ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ DAVIS® μπορούν να παρέχονται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την άδεια από την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis.