Πρόγραμμα Ανάγνωσης Προσχολικής Ηλικίας Davis®

Η Καλύτερη Εκκίνηση: Οι Μικροί Μαθητές αξίζουν να έχουν την καλύτερη δυνατή αρχή.

 

Έρευνες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που βιώνουν τις μεθόδους Davis® σε προ-αναγνωστικό ή προσχολικό επίπεδο (5-7 ετών) έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 

  • Είναι σχεδόν απίθανο να αναπτύξουν κάποια μαθησιακή δυσκολία.
  • Είναι πολύ πιθανό να πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους σε προγράμματα χαρισματικών παιδιών.
  • Η βασική αναγνώριση των λέξεων θα είναι σε υψηλότερα επίπεδα από άλλα παιδιά της ηλικιακής τους ομάδας.

 

Το Πρόγραμμα Ανάγνωσης Davis® για Αρχάριους Μαθητές είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα βελτίωσης της μάθησης από έναν εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο σύμβουλο Davis®. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, ο σύμβουλος συνεργάζεται απευθείας με το παιδί και ταυτόχρονα παρέχει πρακτική κατάρτιση και καθοδήγηση στον συμμετέχοντα γονέα ή σε άλλο μέλος της οικογένειας.

 

Στόχοι: Ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στην αρχή της μαθησιακής τους πορείας!

 

Πιο συγκεκριμένα:

  • Να παρέχει δεξιότητες διά βίου μάθησης σε νεότερα παιδιά μέσω της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του συμβούλου, του παιδιού και του γονέα (-ων).
  • Να δώσει στον έναν ή και τους δύο γονείς του παιδιού ή σε ένα άλλο άτομο υποστήριξης επαρκείς δεξιότητες για να συνεχίσουν τη συνεργασία μέσω του εγχειριδίου.
  • Να παρέχει στα παιδιά τις εννοιολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης.

 

Το πρόγραμμα ανάγνωσης Davis® για Αρχάριους Μαθητές παρέχει σημαντικά εργαλεία στους νέους αναγνώστες. Μέσω της μοναδικής φιλοσοφίας του προγράμματος, οι γονείς ή τα άλλα μέλη της οικογένειας αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να παρέχουν στο παιδί συνεχή ποιοτική υποστήριξη. Οι τεχνικές μάθησης και οι δραστηριότητες είναι σημείο-κλειδί για το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Έτσι το παιδί βιώνει την επιτυχία σε ένα διασκεδαστικό και παιχνιδιάρικο περιβάλλον. Μέσω της ενεργούς συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο γονέας κερδίζει τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μάθηση του παιδιού στο σπίτι.

 

Κων/νος Π. Πολυχρόνης

Ειδικός Παιδαγωγός

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Δυσλεξίας & Αυτισμού Davis®

Διευθυντής Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Plan-C Αθήνας

 

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που φέρουν την επωνυμία Davis®,ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ DAVIS®, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ DAVIS®, και ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ DAVIS® μπορούν να παρέχονται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την άδεια από την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis.