Προγράμματα Davis®

Αυτά είναι τα παρακάτω διαθέσιμα προγράμματα που έχουν επισήμως εκδοθεί από τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis® και τη Διεθνή Ένωση Αυτισμού Davis®. Μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από τον κ. Πολυχρόνη Κωνσταντίνο, πιστοποιημένο σύμβουλο Δυσλεξίας & Αυτισμού Davis®.

 

 

 

Προγράμματα Δυσλεξίας - Διάσπασης Προσοχής - Μαθηματικών - Γραφικού Χαρακτήρα - Δυσπραξίας

 

 

Προγράμματα Αυτισμού

 

Πρόγραμμα για όλους

 

 

Όλα τα προγράμματα Davis® μοιράζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

  • Τα προγράμματα παρέχονται πάντοτε σε περιβάλλον ένας προς έναν (εξατομικευμένα), με έναν πιστοποιημένο Σύμβουλο Davis®.
  • Όλα τα προγράμματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται εντατικά σε καθημερινή βάση με πλήρεις ή κατά το ήμισυ συνεδρίες και να ολοκληρώνονται βραχυπρόθεσμα είτε αυτές είναι διαδοχικές είτε πολύ κοντινές μεταξύ τους.
  • Όλα τα προγράμματα παρέχουν οδηγίες στα βασικά εργαλεία Davis® για εστίαση της προσοχής, μείωση του άγχους και αυτορρύθμιση των επιπέδων ενέργειας, μαζί με ένα σύνολο εργαλείων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της μάθησης και/ή την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Τα προγράμματα Davis® ξεκινούν μόνο με άτομα που είναι πρόθυμα και έχουν κίνητρο για την επίλυση μιας μαθησιακής δυσκολίας. Αυτό καθορίζεται κατά τη διάρκεια μιας αρχικής συνάντησης πριν την έναρξη κάθε προγράμματος.
  • Όλα τα προγράμματα Davis® περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη στην οικογένεια, ή δάσκαλο ή σε άλλο άτομο ώστε, μετά την ολοκλήρωση του εξατομικευμένου προγράμματος, να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην παρακολούθηση/εποπτεία.
  • Τα προγράμματα Davis® παρέχονται διά ζώσης, με τον σύμβουλο να συνεργάζεται άμεσα με το άτομο και οποιοδήποτε άλλο άτομο/-α υποστήριξης. 

 

Το εμπορικό σήμα Davis® είναι σήμα κατατεθέν του Ronald D. Davis και της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας Davis και της Διεθνούς Ένωσης Αυτισμού Davis. Η χρήση αυτού του ονόματος ή του εμπορικού σήματος για την αναπαραγωγή εμπορικών (με βάση τα τέλη), εκπαιδευτικών, θεραπευτικών ή διδακτικών υπηρεσιών περιορίζεται αποκλειστικά σε ειδικευμένους και ενεργούς επαγγελματίες με άδεια λειτουργίας που έχουν ολοκληρώσει εκτενή εκπαίδευση και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αυστηρά τα πρότυπα ποιότητας.