"Εκπαιδευτικό Θέατρο": Η καθημερινή μελέτη σε άλλο επίπεδο!

Ιδού πώς γίνονται τα μαθήματα του σχολείου! Έχοντας ως αφετηρία τους διδακτικούς στόχους, τις αξίες και τους σκοπούς του προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό καθημερινό πρόγραμμα, μία ουσιαστική πηγή για γνώση.

 

Δημιουργήσαμε το Εκπαιδευτικό Θέατρο για όλα τα παιδιά του Δημοτικού! 

 

Γνώση που προκύπτει μέσα από την τέχνη του θεάτρου και τις τεχνικές αυτού.

Γνώση που δεν μένει μέσα στα βιβλία, αλλά πλάθεται και ταξιδεύει με στόχο τα ίδια τα παιδιά να επικυρώσουν την σημαντικότητά της.

 

Το θέατρο ξεκινά με την θεωρία, συνεχίζει με την δημιουργία και καταλήγει στο θέαμα. Κάπως έτσι δεν είναι και η μάθηση; Ξεκινά με την πληροφορία, συνεχίζει με την επεξεργασία της και έπειτα αυτή καταλήγει σε γνώση.

 

Σκεφτείτε λοιπόν να του δίναμε ζωή μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να το χρησιμοποιούσαμε σαν εργαλείο μάθησης. Να αντιλαμβανόμασταν οι ίδιοι οι δάσκαλοι ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να την εξελίσσαμε. Τι πνοή θα έπαιρνε το διδακτικό έργο και πόσο θα επωφελούνταν οι μαθητές!

 

Αφυπνίζοντάς αυτό το πολύτιμο εργαλείο δημιουργείται αυτόματα ένα κλίμα δημιουργικότητας, ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον. Όλες οι αισθήσεις ενεργοποιούνται και τα παιδιά είναι έτοιμα να προσλάβουν την νέα γνώση έχοντας στο επίκεντρο την προσωπικότητά τους. Δέχονται ολόπλευρα το ερέθισμα για μάθηση το οποίο αξιοποιούν με το δικό τους προσωπικό "φίλτρο".