7-12 ετών

 • Δημιουργική γραφή
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός βάσει ταλέντων-δεξιοτήτων
 • Αναγνώριση μαθησιακού τύπου και οργάνωση μελέτης (πρόγραμμα "μάθε πως μαθαίνεις")
 • Πρόγραμμα βελτίωση μνήμης-συγκέντρωσης  με απόλυτα δημιουργικό τρόπο
 • Βελτίωση προφορικού λόγου και εκμάθηση ρητορικών μεθόδων
 • Πρόγραμμα "Παιδικό Πανεπιστήμιο" για παιδιά με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις με απόλυτα προσιτό τρόπο
 • "Louk us Play": η πρωτοποριακή μέθοδος όπου μέσα από το παιχνίδι καλύπτονται τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου ευχάριστα και γρήγορα
 • Αξιολόγηση των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης/προσωπικότητας
 • Παιγνιοθεραπεία
 • Ανάπτυξη λογικομαθηματικής νοημοσύνης
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης (ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής)
 • Παιδοψυχιατρική αξιολόγηση
 • Διδακτικός έλεγχος σε γονείς που διαβάζουν τα παιδιά τους
 • Ψυχολογική ενίσχυση
 • Αυτοέλεγχος υπεκινητικότητας/παρορμητικότητας
 • Πρόγραμμα Υπευθυνότητας/Αυτορρύθμισης
 • Διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών και αντιμετώπιση, βάσει των αρχών του τριαρχικού μοντέλου νοημοσύνης και της πολλαπλούς νοημοσύνης
 • Κέντρο μελέτης σύμφωνα με την θεωρία της πολλαπλούς νοημοσύνης