13-18 ετών

  • Μαθησιακός έλεγχος για καλύτερη απόδοση
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Δημιουργική γραφή-έκθεση
  • Πρόγραμμα "Μάθε πως μαθαίνεις" για πλήρη αξιοποίηση των καλύτερων μαθησιακών στοιχείων του εκάστοτε μαθητή. Ένα πρόγραμμα που τα παιδιά κερδίζουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, με λιγότερο φροντιστήριο και καλύτερες επιδόσεις.
  • Πρόγραμμα βελτίωσης μνήμης, μέσα από την εκμάθηση δημιουργικών τεχνικών απομνημόνευσης. Ένα απαραίτητο εργαλείο για επιτυχία στο σχολείο.
  • Πρόγραμμα Υπευθυνότητας/Αυτορρύθμισης
  • Ψυχολογική ενίσχυση
  • Προετοιμασία για προφορικές εξετάσεις για μαθητές με δυσλεξία