Σεμινάρια-Εκπαιδεύσεις
Προσεχείς Εκδηλώσεις
Αυτισμός

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται το Διήμερο Σεμινάριο Davis Stepping Stones για όσους έχουν ή δουλεύουν με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ηλικίας έως 8 ετών.