Υπηρεσίες - Προγράμματα

Σημαντικό:

Απαραίτητη προυπόθεση για την επιτυχή έκβαση των Υπηρεσιών μας είναι η ομαλή συνεργασία και η εκπαίδευση των γονέων. Επειδή το παιδί χρειάζεται πρωτίστως επαρκείς γονείς, οφείλουμε να τους παρέχουμε τις απαντήσεις στο "γιατί κάνουμε τι". Εδώ οι γονείς συμμετέχουν και δεν αποτελούν παρατηρητές!

 

Με την εκπαίδευση ή/και συμβουλευτική των γονέων επιταχύνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, γλιτώνοντας χρόνο και κόπο, ικανοποιούνται και οι γονείς και τα παιδιά, αφού οι γονείς νιώθουν ότι προσφέρουν ενεργά και τα παιδιά ότι οι γονείς ασχολούνται μαζί τους σωστά και λειτουργικά.