Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση δυσκολιών στην επικοινωνία που μπορεί να εμφανίζουν τα παιδιά. Συγκεκριμένα ο λογοθεραπευτής βοηθάει ένα παιδί:

 

  • Στην άρθρωση: όταν μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη, δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους.
  • Στη γλωσσική έκφραση-κατανόηση: όταν δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις, δεν καταφέρνει να  εκφράσει τις σκέψεις του, δυσκολεύεται να περιγράψει γεγονότα, κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη, δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες, κολλάει ή επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους.

 

 

Η εργοθεραπεία έχει ως στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στην καθημερινή ζωή, στο σπίτι και στο σχολείο. Συγκεκριμένα ο εργοθεραπευτής βοηθά τα παιδιά που έχουν δυσκολίες:

 

  • Στη λεπτή κινητικότητα: την ικανότητα ενός παιδιού να πετάει και να πιάνει τη μπάλα, την ισορροπία, τον κινητικό συντονισμό.
  • Στο γνωστικό αντιληπτικό τομέα: την οπτική διάκριση, τις χωροχρονικές σχέσεις, την οπτική μνήμη.
  • Στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
  • Στις κοινωνικές δεξιότητες: την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής, την ικανότητα ακολουθίας εντολών, την ικανότητα συνεργασίας με συνομηλίκους.
  • Στην οριοθέτηση.