Η Πολλαπλή Νοημοσύνη μας!

Το 1983, ο Gardner Howard έγραψε το βιβλίο Frames of Mind μέσα στο οποίο αποκαλεί νοημοσύνη όλα τα ταλέντα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από νοημοσύνη από το να είναι κανείς νοήμων στα βιβλία.  

 

Μία καλή εκπαίδευση σημαίνει ότι κάθε παιδί στο σχολείο μπορεί να γίνει ένας ενθουσιώδης μαθητής ο οποίος αποκτά κίνητρο να κάνει το καλύτερο και απολαμβάνει την πρόκληση του να μαθαίνει κάτι καθημερινά. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αναγνωρίζονται για το τι κάνουν καλύτερα και μετά να το χρησιμοποιούν και να το αναπτύσσουν μοναδικά. 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner  τα επίπεδα νοημοσύνης καθορίζονται από 8 διαφορετικές ικανότητες που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και χωρίζονται σε:

 

  1. Διαπροσωπική νοημοσύνη (καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους)
  2. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη (αυτογνωσία)
  3. Κιναισθητική  νοημοσύνη (κατασκευές, αθλητικές επιδόσεις κτλ)
  4. Χωροταξική νοημοσύνη (ρομποτική ,σχέδιο κτλ)
  5. Μουσική νοημοσύνη
  6. Λογικομαθηματική νοημοσύνη (επαγωγικός συλλογισμός, μαθηματικά)
  7. Γλωσσική νοημοσύνη (εκφραστική ικανότητα ως γραπτός και προφορικός λόγος)
  8. Νατουραλιστική νοημοσύνη (εξερευνά τη  σχέση με τον κόσμο, τη φύση)