Κωδικοποίηση τρόπου Μελέτης - Διδακτικός Έλεγχος

Είναι σύνηθες στις μέρες μας, ίσως και από τον βομβαρδισμό πληροφοριών στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικοί και γονείς να συνδέουν ανόμοια πράγματα και να εξάγουν πολύ εύκολα συμπεράσματα για την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών στο παιδί τους. Σε ποιον αποδίδονται ή θα έπρεπε να αποδίδονται ευθύνες, είναι μεγάλη κουβέντα. Η ουσία είναι κατά πόσο παρέχονται πρακτικές λύσεις όσον αφορά την διδακτική προσέγγιση. 

 

Το Plan-C είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Ινστιτούτο που πραγματοποιείται διδακτικός έλεγχος στους γονείς αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα ο εκπαιδευτής και ο γονέας συνυπάρχουν στην εκπαίδευση του παιδιού από κοινού. Καταγράφονται όλες οι παρατηρήσεις και κατόπιν δίνονται οδηγίες και συμβουλές προς τους γονείς. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνονται δραματικά τα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς (ψυχολογικό, μαθησιακό), αφού από τη μια ο θεραπευτής αποκτά πιο έγκυρη εικόνα για την αλληλεπίδραση γονέα-μαθητή και από την άλλη εκπαιδεύεται ο γονέας σε τρόπους αντιμετώπισης της εκάστοτε δυσκολίας. Μέθοδος ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις διάσπασης προσοχής.