Προγράμματα Davis®

Αυτά είναι τα παρακάτω διαθέσιμα προγράμματα που έχουν επισήμως εκδοθεί από τη Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας Davis® και τη Διεθνή Ένωση Αυτισμού Davis®. Μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από τον κ. Πολυχρόνη Κωνσταντίνο, πιστοποιημένο σύμβουλο Δυσλεξίας & Αυτισμού Davis®.

 

 

 

Προγράμματα Δυσλεξίας - Διάσπασης Προσοχής - Μαθηματικών - Γραφικού Χαρακτήρα - Δυσπραξίας

 

 

Προγράμματα Αυτισμού

 

Πρόγραμμα για όλους

 

 

Όλα τα προγράμματα Davis® μοιράζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

  • Τα προγράμματα παρέχονται πάντοτε σε περιβάλλον ένας προς έναν (εξατομικευμένα), με έναν πιστοποιημένο Σύμβουλο Davis®.
  • Όλα τα προγράμματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται εντατικά σε καθημερινή βάση με πλήρεις ή κατά το ήμισυ συνεδρίες και να ολοκληρώνονται βραχυπρόθεσμα είτε αυτές είναι διαδοχικές είτε πολύ κοντινές μεταξύ τους.
  • Όλα τα προγράμματα παρέχουν οδηγίες στα βασικά εργαλεία Davis® για εστίαση της προσοχής, μείωση του άγχους και αυτορρύθμιση των επιπέδων ενέργειας, μαζί με ένα σύνολο εργαλείων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της μάθησης και/ή την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
  • Τα διορθωτικά προγράμματα Davis® ξεκινούν μόνο με άτομα που είναι πρόθυμα και έχουν κίνητρο για την επίλυση μιας μαθησιακής δυσκολίας. Αυτό καθορίζεται κατά τη διάρκεια μιας αρχικής συνάντησης πριν την έναρξη κάθε προγράμματος.
  • Όλα τα προγράμματα Davis® περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη στην οικογένεια, ή δάσκαλο ή σε άλλο άτομο ώστε, μετά την ολοκλήρωση του εξατομικευμένου προγράμματος, να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην παρακολούθηση/εποπτεία.
  • Τα προγράμματα Davis® παρέχονται διά ζώσης, με τον σύμβουλο να συνεργάζεται άμεσα με το άτομο και οποιοδήποτε άλλο άτομο/-α υποστήριξης. 

 

Σημαντική Ενημέρωση

  • Λόγω των περιορισμών του COVID-19 παγκοσμίως, στο εγγύς μέλλον θα μπορέσω να προσφέρω προγράμματα Davis® μέσω διαδικτύου για Ανάγνωση, Μαθηματικά, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Ανάγνωσης Αρχάριων μαθητών. Αυτό θα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.
  • Όσον αφορά στα προγράμματα Αυτισμού, ήδη παρέχονται διαδικτυακά μετά από έγκριση και εντατική εκπαίδευση από τη Διεθνή Ένωση Αυτισμού Davis®.

 

Το εμπορικό σήμα Davis® είναι σήμα κατατεθέν του Ronald D. Davis και της Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας Davis και της Διεθνούς Ένωσης Αυτισμού Davis. Η χρήση αυτού του ονόματος ή του εμπορικού σήματος για την αναπαραγωγή εμπορικών (με βάση τα τέλη), εκπαιδευτικών, θεραπευτικών ή διδακτικών υπηρεσιών περιορίζεται αποκλειστικά σε ειδικευμένους και ενεργούς επαγγελματίες με άδεια λειτουργίας που έχουν ολοκληρώσει εκτενή εκπαίδευση και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αυστηρά τα πρότυπα ποιότητας.