Ολιστική Παιδαγωγική

Η Ολιστική Παιδαγωγική αποτελεί μια νέα προσέγγιση στον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης. Βλέπει τον μαθητή ως σύνολο ετερογενών χαρακτηριστικών και στόχο έχει να του δώσει την συνολική εικόνα του εαυτού του ως δυναμικού. Κατόπιν, μέσω ενός πλάνου που θα λειτουργεί αυτορρυθμιστικά, κατευθύνει το παιδί στους στόχους που το ίδιο θέτει (μεταγνώση) με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, έχοντας αποκτήσει βαθιά επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων του.

 

 

Αυτοί οι στόχοι, αν και μαθησιακοί ως επί τω πλείστω, δεν περιορίζονται εκεί αλλά απλώνονται σε όλο το ευρύ φάσμα ικανοτήτων που διαθέτει κάθε άνθρωπος και τίθενται προς αξιοποίηση.

 

Στην Ολιστική Παιδαγωγική τα συμπτώματα μιας δυσκολίας είναι απλά συμπτώματα που λαμβάνονται μεν σοβαρά υπόψη, αλλά ο κύριος στόχος της είναι να βρει τις βαθύτερες αιτίες αυτής της δυσκολίας. Η λύση βρίσκεται στο τι προκαλεί την αδυναμία. Ακόμα και αν ένα σύμπτωμα "θεραπευτεί", αν δεν έχουμε βρει τις αιτίες που το προκάλεσαν, αυτό θα επανέλθει.

 

Γι’ αυτούς τους λόγους αναλόγως με την ηλικία του κάθε παιδιού και το διαφορετικό αναπτυξιακό του στάδιο καθορίζονται με απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο εξατομικευμένα προγράμματα.