Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας όρος που αναφέρεται στα μαθησιακά κενά που μπορεί να έχει ένα παιδί στο γραπτό λόγο και συγκεκριμένα στους παρακάτω τομείς:

 

  • Ανάγνωση: αργή συλλαβιστή ανάγνωση, μειωμένη κατανόηση συνεχόμενη – ακατάπαυστη ανάγνωση χωρίς χρώμα, αντίστροφη γραμμάτων. 
  • Γραφή: αλλαγή γραμμάτων, παράλειψη σημείων στίξης, προτάσεις δίχως νόημα, κείμενο ενωμένο χωρίς κενά, μη τήρηση κανόνων γραμματικής και ορθογραφίας. 
  • Αρίθμηση: δυσκολία στην αρίθμηση, στην εκτέλεση πράξεων, την επίλυση προβλημάτων.

 

                                                           

Η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη λειτουργία του εγκεφάλου που κάνει τα δυσλεξικά άτομα να παρουσιάζουν μεταξύ τους κάποιες κοινές νοητικές ικανότητες. Αυτές οι νοητικές ικανότητες αν δεν καταπιεστούν ή καταστραφούν τόσο από το οικογενειακό όσο και από το εκπαιδευτικό περιβάλλον τότε θα φέρουν το εξής αποτέλεσμα:

 

 

 

ευφυΐα ανώτερη του φυσιολογικού

&

 ασυνήθιστα δημιουργικά ταλέντα

 

Η δυσλεξία μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στη μάθηση, ταυτόχρονα όμως είναι και...ΧΑΡΙΣΜΑ. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση της δυσλεξίας και η αξιοποίηση του χαρίσματός της. 

 

Κων/νος Π. Πολυχρόνης

Ειδικός Παιδαγωγός

Διευθυντής Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Plan-C Αθήνας