Ψυχοθεραπεία - Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία είναι μια μη κατευθυντική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο αξιολόγησης και θεραπείας, πρωτίστως το παιχνίδι και δευτερευόντως το λόγο. Το παιχνίδι, αποτελεί για τα παιδιά ένα φυσικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να εξερευνήσουν τον κόσμο, να αναγνωρίσουν επιθυμίες και να διαχειριστούν απωθημένα, συναισθήματα και δυσκολίες.

                                                                                                                                                          

Επιπλέον, μπορούν να εξερευνήσουν τη δημιουργική τους πλευρά, να εκφράσουν με συμβολικό τρόπο, σκέψεις, ανησυχίες, συναισθήματα και φόβους και να κατανοήσουν τις εμπειρίες που βίωσαν ή βιώνουν. Παράλληλα, όταν χρειαστεί, μπορούν να βιώσουν στο προστατευμένο θεραπευτικό πλαίσιο μια διορθωτική εμπειρία, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν τραυματικές εμπειρίες.       

                                                                    

Ο θεραπευτής σέβεται απόλυτα το ρυθμό και τις ανάγκες του παιδιού, χωρίς να το πιέζει να έρθει αντιμέτωπο με τα βαθύτερα αιτήματά του. Η παιγνιοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά 3-12 ετών καθώς και σε ενήλικες. Η θεραπευτική διαδικασία πραγματοποιείται σε κύκλους των δέκα συνεδριών και θεωρείται απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των γονέων στα πλαίσια της συμβουλευτικής.