Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ειδικός Παδαγωγός

Οι ειδικοί παιδαγωγοί αποτελούν σήμερα στη χώρα μας την κατεξοχήν ειδικότητα στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, γεγονός που αναγνωρίζουν τα αρμόδια υπουργεία, που τους τοποθετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΕΑΥ, διαγνωστικές ομάδες, καθώς και σε πολλές άλλες συναφείς δομές, ενώ παράλληλα αποτελούν και την πλέον πολυάριθμη ομάδα επιστημόνων στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Οι ειδικοί παιδαγωγοί είναι διορισμένοι στο δημόσιο ή σε ειδικά σχολεία ή σε τμήματα ένταξης ή μέσω παράλληλης στήριξης και εκπαιδεύουν τα παιδιά με μαθησιακές ή/και αναπτυξιακές δυσκολίες στα σχολεία της χώρα μας.

 

 

Γιατί να επιλέξω έναν Ειδικό Παιδαγωγό;

 

 • Είναι επιστήμονες, πτυχιούχοι ΑΕΙ, κάτοχοι βασικού πτυχίου ειδικής αγωγής ή αποφοίτους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, άρα σε κάθε περίπτωση κάτοχοι παιδαγωγικής επάρκειας.
 • Συνήθως είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού τίτλου
 • Διαμεσολαβούν ανάμεσα στο παιδί και τη μάθηση, ανάμεσα στο παιδί και την οικογένεια, ανάμεσα στο παιδί και το σχολικό περιβάλλον. Άρα ο ρόλος τους είναι παιδαγωγικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός.
 • Λαμβάνουν υπόψη το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το τροποποιεί και το προσαρμόζει στις ατομικές ανάγκες των παιδιών.
 • Μπορούν να πλαισιώσουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβους και ενήλικες, ανάλογα με τα δικαιώματα που απορρέουν από τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχει.

 

 

Με τι δύναται να καταπιαστεί ο Ειδικός Παιδαγωγός:

 

 • Δυσλεξία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσκολίες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου
 • Διάσπαση Προσοχής
 • Αυτισμός
 • Αισθητηριακές Διαταραχές (κώφωση, τύφλωση)
 • Νοητική Αδυναμία

 

 

Μέσα από το εξατομικευμένο ατομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εν κατακλείδι γενικούς και ειδικούς στόχους, ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί στους παρακάτω τομείς:

 

 • Γραφή
 • Ανάγνωση
 • Μαθηματικά
 • Ενίσχυση μνήμης
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Επικοινωνιακή επάρκεια
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή του παιδιού με το περιβάλλον του και το σχολικό πλαίσιο

 

 

Τα μέσα που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν:

 

 • Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Εκπαιδευτικές κάρτες
 • Τεχνικές συγκέντρωσης και κατανόησης
 • Έντυπο υλικό
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Πολυαισθητηριακό υλικό
 • Εκπαιδευτικό υλικό μέσω ψηφιακών εφαρμογών

 

Επιλεκτική σύνθεση από το κείμενο της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.)