Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική αναφέρεται σε μία διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το σύμβουλο/ψυχολόγο μέσω της οποίας προσεγγίζονται θέματα που απασχολούν το άτομο και τα οποία μπορεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή να το κάνουν να δυσλειτουργεί. Παρέχει ένα ασφαλές πεδίο μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί να εκφράσει και να διερευνήσει θέματα που δύσκολα θα «άνοιγε» υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αλλαγής, απόκτησης μεγαλύτερης αυτογνωσίας και καλύτερης διαχείρισης θεμάτων σε ενδο και διαπροσωπικό επίπεδο.