ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ – FUTURE SKILLS (Υπηρεσία Λειβαδιάς)

 

 

 

Η ταχύτητα εξέλιξης των δεδομένων σε γνωστικό, τεχνολογικό και επαγγελματικό επίπεδο είναι αντιστρόφως ανάλογη της εξέλιξης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το σχολείο ζητά από τους νέους την αποστήθιση γνωστικών αντικειμένων, χωρίς να προσδοκά την ουσιαστική τους κατανόηση και κυρίως χωρίς να τους παρέχει τον χώρο και τον χρόνο για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στον πραγματικό κόσμο. Σε έναν κόσμο, που αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς καθώς υπολογίζεται πως το 65% των επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα ζητηθούν στο μέλλον, προς το παρόν είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν αναπτύσσονται καθόλου στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια.

 

 

 

Οι δεξιότητες που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του World Economic Forum είναι κατά σειρά:

 1. Η σύνθετη επίλυση προβλημάτων
 2. Κριτική σκέψη
 3. Δημιουργικότητα
 4. Ηγεσία (leadership)
 5. Συνεργατικότητα
 6. Συναισθηματική νοημοσύνη
 7. Κρίση (με την έννοια την ηθικής θεώρησης των πραγμάτων) και Λήψη αποφάσεων (μεταφράζεται ως υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση)
 8. Διαπραγματευτική ικανότητα
 9. Ευελιξία σκέψης

 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας που σκοπό έχει να αφήσει τα παιδιά να διαμορφώσουν το μέλλον, δίνοντας τους τα εξής εργαλεία σκέψης:

 

 1. Μέτρηση και ανάπτυξη δημιουργικότητας μέσω του περίφημου Torrance test.
 2. Δημιουργία διαθεματικών, ομαδικών project μέσω της αποτελεσματικότερης μεθόδου κατανόησης νέων πληροφοριών, problem based learning, μέσα σε πραγματικά σενάρια.
 3. Αναγνώριση και προώθηση ηγετικών χαρακτηριστικών και διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας στην ομάδα.
 4. Δημιουργική γραφή και έκφραση μέσω εκμάθησης ρητορικών τεχνικών και μέσων πειθούς (θεωρία παιγνίων).
 5. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω πραγματικών θεμάτων που αφορούν και απασχολούν τα παιδιά. Εκμάθηση τρόπων έρευνας και κριτικής θεώρησης της εισερχόμενης πληροφορίας.
 6. Ανάπτυξη λογικο-μαθηματικής σκέψης μέσω μιας διασκεδαστικής προσέγγισης των μαθηματικών και κάνοντας χρήση τους σε πραγματικά case studies.
 7. Role playing και καλλιέργεια ενσυναίσθησης και μεταγνώσης (γνωρίζω τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω, άρα μπορώ και βελτιώνομαι)
 8. Νέες τεχνολογίες  και η χρήση τους στον κόσμο, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος: Γιώργος Λούκας, συγγραφέας, εκπαιδευθείς στην μέτρηση και ανάπτυξη δημιουργικότητας και στην πολλαπλή νοημοσύνη.

 

Συντονίστρια: Λουκία Πολυμέρου Φιλόλογος, εμψυχώτρια, δημιουργός εκπαιδευτικών, δημιουργικών προγραμμάτων.

 

*Απευθύνεται σε παιδιά από 9 έως 14 ετών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα υπάρξουν κριτήρια εισαγωγής.