Χαρακτηριστικά Τυπικής Ανάπτυξης Παιδιών

2-3 ετών

Κατά την παιδική ηλικία, τα παιδιά γίνονται όλο και περισσότερο δημιουργικά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γύρω στα 2 έτη, τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να:

 • αναγνωρίζουν ότι είναι αγόρι ή κορίτσι
 • ντύνονται και να γδύνονται μόνα τους
 • λένε "όχι" στους ενηλίκους
 • απολαμβάνουν και να παρακολουθούν το παιχνίδι με άλλα παιδιά
 • αμύνονται για τις θέσεις τους
 • χρησιμοποιούν αντικείμενα συμβολικά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού
 • έχουν συχνά ραγδαίες αλλαγές στη διάθεσή τους

 

​3-4 ετών

Επειδή τα τριών χρόνων παιδιά γίνονται όλο και περισσότερο ικανά να αναδείξουν φυσικές πράξεις, η αίσθηση της εμπιστοσύνης και της ανεξαρτησίας τους γίνονται περισσότερο σαφείς σε αυτή την ηλικία. Κατά την διάρκεια του τρίτου χρόνου, τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να:

 • ακολουθούν οδηγίες
 • παρουσιάζουν μικρές εργασίες με λίγη ή καθόλου βοήθεια
 • μοιράζονται παιχνίδια με άλλα παιδιά
 • δημιουργούν παιχνίδια και να ρωτάνε άλλα παιδιά να συμμετάσχουν
 • προσποιούνται στο παιχνίδι

 

​4-5 ετών

Κατά την διάρκεια των τεσσάρων ετών, τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη συνειδητότητα της ατομικότητάς τους. Επειδή οι φυσικές τους δεξιότητες αυξάνονται, είναι πιο ικανά να ανακαλύψουν τις δικές τους ικανότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και προσωπική υπερηφάνεια. Σε αυτή την ηλικία, τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να:

 • κατανοούν βασικές διαφορές μεταξύ καλής και κακής συμπεριφοράς
 • αναπτύσσουν φιλίες με άλλα παιδιά
 • συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλα παιδιά και ενηλίκους
 • αναγνωρίζουν περισσότερο τα συναισθήματα των άλλων
 • απολαμβάνουν το δραματικό, φανταστικό παιχνίδι με άλλα παιδιά 
 • απολαμβάνουν παιχνίδια ανταγωνιστικά